Werkwijze

Heeft u een afspraak gemaakt, dan wordt u verzocht om een uitgebreide vragenlijst in te vullen.

U wordt vriendelijk verzocht dit formulier volledig online in te vullen of voor het consult terug te sturen met de post.  Dit formulier zal ik  tijdens het consult met u bespreken waarna het onderzoek volgt.

De consulten vinden plaats in de praktijk in Zelhem. Een consult duurt ongeveer 60-90 minuten.

Consulten vinden plaats op de dinsdag ochtend en woensdag de gehele dag.

Hoe verloopt een mesologisch onderzoek?

Bij een mesologisch onderzoek ligt de nadruk op het vaststellen van de disfunctie. Hierbij wordt van verschillende zienswijzen gebruik gemaakt:

 • Traditionele Chinese Geneeskunde
 • Ayurveda
 • Klassieke homeopathie
 • Orthomoleculaire geneeswijze
 • Reguliere geneeskunde
 • Psychologie

Tijdens het consult vindt een lichamelijk onderzoek naar functie en disfunctie plaats dat bestaat uit:

 • Electro-fysiologische diagnostiek;  het doormeten van 80-100 acupunctuurpunten op handen en voeten
 • Pols- en tongdiagnose volgens de traditionele Chinese geneeskunde en Ayurveda
 • Buik en lichamlijk onderzoek naar (im)mobiliteit van structuren en organen

Vervolgens worden de resultaten van het onderzoek met u doorgesproken, waarna ik een voorstel voor een therapieplan doe. Daarin geef ik aan welke geneesmiddelen ik adviseer (homeopathie, kruiden, supplementen etc) daarnaast kan ik voedingsadviezen geven of een bepaalde leefwijze adviseren. Zo nodig kan ik u aanraden om contact op te nemen met bijvoorbeeld de huisarts, een specialist, een homeopaat, een osteopaat  of een andere discipline in de gezondheidszorg

Na 4-8 weken komt u terug voor controle en wordt het resultaat met u besproken, hierbij volgt weer een volledig onderzoek waarna de therapie vervolgd en waar nodig aangepast wordt. Over het algemeen heeft een mesoloog 3 tot 4 behandelingen nodig voor een gewenst effect, afhankelijk van de ernst van de klacht en de individuele reactie op de behandeling.

************************************************************************************

UW PRIVACY

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als uw behandelende therapeut een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens,
 • ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar.  Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens  intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • Uw  geboortedatum
 • De datum van de behandeling en declaratienummer
 • Een korte omschrijving van de behandeling, bijvoorbeeld ‘24008 Behandeling Mesologie
 • De kosten van het consult

Heeft u klachten of bent u geïnteresseerd in mesologie, neem dan contact met me op.

Dit kan telefonisch of per e-mail.