Wat is Mesologie?

FT_mesologie

Mesologie is een functionele geneeskunde die reguliere geneeswijzen integreert met complementaire geneeswijzen in onderzoek en behandeling van vooral chronische aandoeningen.

Het concept van de Mesologie is gebaseerd op een aantal fundamentele principes:

  • Het menselijk organisme is één functionele eenheid
  • Het menselijk organisme bezit zelfregulerende krachten
  • Er is altijd samenhang tussen functie en disfunctie

De mens staat in voortdurende wisselwerking met zijn omgeving. De mens reageert op die omgevingsfactoren (zoals, bijvoorbeeld voeding, lucht, prikkels, etc) . Deze reactie uit zich in de verschillende aspecten van het menselijk functioneren op alle niveaus: fysiek, emotioneel, mentaal en energetisch.

Ieder mens bezit een zelfregulerend mechanisme. Deze zelfgenezende kracht zorgt ervoor dat de mens in staat is zich voortdurend aan te passen aan zijn veranderende omgeving.
Symptomen zijn een uiting van de functionele aanpassing aan stressoren. Bij acute ziekte, die gepaard gaat met symptomen, behoort dit aanpassingsmechanisme. Het lichaam wil het eigen dynamisch evenwicht herstellen. Er is sprake van functie (een goede reactie), als het evenwicht zich tijdig en voldoende herstelt. Dit is een natuurlijke reactie. De symptomen verdwijnen.

Soms herstelt het evenwicht zich niet. Wanneer de symptomen blijven of zich opstapelen is er sprake van disfunctie (de reactie in het lichaam is niet voldoende om het evenwicht te herstellen). Er kunnen chronische klachten ontstaan, die altijd individueel bepaald zijn.

Door de samenhang tussen functie en disfunctie vast te stellen, is de diepere oorzaak te herleiden.

De mesologie probeert de oorzaak van de klacht te achterhalen en het lichaam dan een prikkel te geven zodat het zelfregulerend vermogen wordt aangesproken. De prikkel wordt gegeven door bv. dieetvoorschriften, kruiden, homeopathie, lifestyle aanpassingen etc.

Heeft u klachten of bent u geïnteresseerd in mesologie, neem dan contact met me op.

Dit kan telefonisch of per e-mail.